บุคลากรกองกลางร่วมงาน “สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ”

10-04-2024บุคลากรกองกลาง20

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม “สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ” เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป สรงน้ำพระพุทธชินราชจำลองและรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล