พิธีบวงสรวงจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกประจำปี 2567

06-01-2024งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง20

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 07.29 น. ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้แทนบุคลากรกองกลางเข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกและบริเวณพระราชวังจันทน์ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และนางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกศาล ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนเข้าร่วม ทั้งนี้ พิธีบวงสรวงฯดังกล่าวจัดทุกปีของการจัดงานฯเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศล