กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศร 107.25 MHz

            ​สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการปรับผังรายการ โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. ปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางในการกระจายเสียงทางวิทยุ Online สามารถติดตามรับฟังรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุฯ รวมถึงการรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางนี้