กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

งาน 93 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย

  • เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรกองกลาง ร่วมงาน 93 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย ที่จัดโดยชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเทิดพระเกียรติถวายแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงไทย และเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกที่ล่วงลับ  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก