กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

  • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 บุคลากรกองกลางเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก