กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

ม.นเรศวร รับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นางศิริมาศ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย จาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดพิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok The City of Recycling) ภายใต้โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับประเทศ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า ชั้น 5 อำเภอเมืองพิษณุโลก