กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

"กิจกรรมแห่ดอกบัว โครงการ“Faith & Farm 2023 เที่ยวพุทธศิลป์ ถวายเป็นพุทธบูชาสมโภชน์พระพุทธชินราช ครบรอบ 666 ปี"

  • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 บุคลากรกองกลาง เข้าร่วมกิจกรรมแห่ดอกบัว โครงการ“Faith & Farm 2023 เที่ยวพุทธศิลป์ ถวายเป็นพุทธบูชาสมโภชน์พระพุทธชินราช ครบรอบ 666 ปี” โดยได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีและร่วมพีธีแห่ฯ ซึ่งมีการจัดริ้วขบวนแห่ดอกบัว 9,999 ดอก ไปยังวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีผู้ร่วมขบวนแห่แห่งศรัทธา กว่า 2,600 คน นอกจากนี้มีการแสดง “รำมังคละเภรีศรีสองแคว” ถวายเป็นพุทธบูชา โดยใช้นางรำจำนวน 666 คน ทั้งนี้ นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และนิสิตชมรมล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 75 คน ในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแสดงดังกล่าว ซึ่งถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณหน้าวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร